Högtidlig installation av rektor Mats Viberg

Från vänster: Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet, Mats Viberg, rektor BTH samt Peter Örn, styrelseordförande BTH

Idag blev BTH:s rektor Mats Viberg installerad under högtidliga former vid den akademiska högtiden. Sex nya professorer installerades samt 15 doktorer och en hedersdoktor promoverades.

BTH:s styrelseordförande Peter Örn deltog hälsade alla välkomna till årets akademiska högtid.

Första högtidliga punkt på programmet var rektorsinstallationen då BTH:s rektor Mats Viberg installerades av Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet, som även höll ett högtidstal.

Mats Viberg är BTH:s femte rektor. Han är sedan 1993 professor i signalbehandling vid Chalmers och var prorektor för detta lärosäte 2011–2017.

Efter rektorsinstallationen installerades sex nya professorer:

  • Catharina Nord, fysisk planering
  • Mattias Dahl, systemteknik
  • Bertil Malmström, fysisk planering
  • Per Haupt, fysisk planering
  • Peter Schlyter, fysisk planering
  • Stellan Fryxell, fysisk planering

Totalt femton nya doktorer promoverades vid fakulteten för datavetenskaper och vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Dessutom promoverades entreprenören Mikael Blomqvist till hedersdoktor vid BTH.

17 maj 2019