Så får vi fler kvinnor till ingenjörsutbildningen

Under 2019 arrangeras Vera Roadshow på tolv högskolor och universitet med tekniska utbildningar i Sverige. Initiativtagare är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen. Torsdagen den 7 november kommer Vera Roadshow till BTH.

Sveriges första kvinnliga ingenjör Vera Sandberg är den stora förebilden när vi firar Vera 100 år torsdagen den 7 november. Vera tog examen i kemi 1917 på Chalmers Tekniska Högskola som den enda kvinnan bland 500 manliga studenter.

IVA driver projektet Vera för att synliggöra kvinnliga förebilder, inspirera unga och föreslå aktiviteter som gör att fler kvinnor blir ingenjörer, når längre i karriären och genom sitt yrke bidra till Sveriges utveckling.

I samband med evenemanget presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien en rapport med statistik om ingenjörsutbildningar och yrkesliv, för att ge bild av hur vi kan få fler kvinnliga sökanden till ingenjörsutbildningar, en bättre genomströmning på programmen och förstå mer vad som händer med kvinnorna och deras karriärer efter avslutad utbildning.

I programmet medverkar inspirerande framgångsrika kvinnor, representanter för Blekinge Tekniska Högskola med flera.

Anmäl dig senast den 29 oktober här

25 oktober 2019

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×