Samarbete via distanslaborationer diskuteras vid BTH

Den 9 – 10 maj träffades samarbetsparterna från projektet PILAR (Platform Integration of Laboratories based on the Architecture of VISIR) på Campus Gräsvik. Förutom BTH fanns representanter från fyra andra europeiska lärosäten på plats.

I slutet av 2006 lanserade BTH Virtual Instruments Systems in Reality, VISIR. VISIR är ett internetbaserat distanslaboratorium för ledning och mätning av elektronikkretsar på distans. Laboratorierna är utvecklade för att underlätta distansutbildning och samarbeten på en global nivå. Flera lärosäten runt om i världen har redan implementerat VISIR, men det finns utvecklingspotential. Vissa förbättringar av Internet of Things (IoT)-baserade distanslaboratorium kan genomföras och det är dessa som PILAR-projektet nu tar sig an.

Bland annat ska alla VISIR-system kunna kopplas samman för att skapa ett nätlaboratorium och genom modern IoT-teknik ska samarbeten mellan lärosäten underlättas betydligt.

Projektet, som är tre år långt, sker inom forskningsområdet tillämpad signalbehandling och pågår fram till hösten 2019.

 

Här kan du läsa mer om PILAR-projektet.

11 maj 2017