Samverkan och tekniska innovationer visades upp

lego robot, fotografi

Studenter från civilingenjörsprogrammen i maskinteknik och industriell ekonomi höll på fredagen slutpresentationer i kursen Extreme PSS innovation – en kurs där studenter jobbar tillsammans med företag för att ta fram innovativa lösningar och prototyper.

I kursen har sju projekt drivits tillsammans med företag. Studenterna har tagit fram innovationskoncept och prototyper som löser företagens identifierade problem eller utmaning. Företagen som medverkade i projektet var Dynapac, Volvo Construction Equipment, Landstinget Blekinge samt Blue Science Park.

– Det var ett mycket lyckat event där studenterna presenterade sina resultat på ett förtjänstfullt sätt. Vi är mycket glada över att ha bra representation från partnerföretag och organisationer i kursen. Min uppfattning är att de var nöjda och intresserade av studenternas arbeten där de såg många embryon till vidare utveckling, så som vi hoppats på, säger Christian Johansson Askling, kursansvarig på BTH.

Allt från smarta sensorer och armband för att underlätta sjukvården till appar och verktyg för att effektivisera byggarbetsplatser och arbetssätt visades upp.

Två grupper utgick från att Volvo Contruction Equipment ville förstå hur de kan göra all data som maskinerna samlar in tillgänglig. Det skulle stötta förare och andra intressenter till att nyttja maskinerna på ett mer miljövänligt sätt och minska slitaget. Här hade en av studentgrupperna tagit fram en applikation som syftade till att hjälpa användaren strukturera upp sin arbetsdag och visa information om fordonet. En annan funktion var Eco-points som syftade till att använda fordonet klimatsmart i utbyte mot poäng som kunde motivera och samtidigt minska slitage och miljöpåverkan.

– En viktig aspekt som samarbetspartners nämner är studenternas gedigna grundarbete med kartläggning och behov som är mycket värdefullt för företagens förståelse för de marknader som studenterna har besökt, berättar Christian.

 

 

13 december 2018