Se hedersdoktorns föreläsning

Fredagen den 17 maj utsågs Mikael Blomqvist till ny hedersdoktor vid BTH. I anslutning till utnämnandet höll Mikael föreläsningen ”Entreprenörskap förändrar världen”. Se hela hans föreläsning här.

Mikael Blomqvist är företagsentreprenören från Karlskrona som brinner för frågor som rör utbildning och kompetensförsörjning. Mikael har startat ett flertal företag som idag har samarbete med BTH inom både utbildning och forskning. Han har genom sitt arbete som ledamot i BTH:s styrelse varit med och bidragit till högskolans utveckling.

19 juni 2019