Sjuksköterskor får arbete direkt efter examen

Idag avslutar 60 sjuksköterskestudenter sin utbildning vid BTH och studenterna har all anledning att fira. De går direkt från studier till arbete.

Multisalen på BTH var fullsatt idag då 60 sjuksköterskestudenter och deras anhöriga träffades för att fira den allra sista dagen på den treåriga utbildningen till sjuksköterska. Studenterna har nu en kandidatexamen i ämnet omvårdnad och är redo för arbetslivet.

Under utbildningen har studenterna arbetat efter metoden problembaserat lärande (PBL) och fått möjlighet att göra ordentligt med praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – allt för att göra dem redo för utmaningarna i arbetslivet.

Det är glädjande att konstatera att studenterna går direkt från studier till arbete – vissa här i länet, andra i andra län.

Under avslutningsceremonin uppmärksammades samtliga studenter av rektor, prefekt och programansvariga lärare.

Professor Lisa Skär delade även ut ett stipendium för bästa examensarbete. Det gick till Martina Lennartsson och Evelina Ljung för deras examensarbete ”Sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera sepsis på en vårdcentral.”  (Sepsis = blodförgiftning). Studenterna får priset för ”ett väl genomfört arbete inom ett angeläget område som inte uppmärksammas så ofta. Arbetet beskriver betydelsen av sjuksköterskans kunskap om tidiga tecken på sepsis för överlevnaden hos patienten.”

12 januari 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×