Smart tröja kan rädda liv

Förmaksflimmer är en av orsakerna till stroke och risken att få flimmer eller andra hjärtrytmrubbningar ökar med stigande ålder. En smart tröja med inbyggda elektroder som gör att förmaksflimmer kan upptäckas testas nu vid BTH.

I takt med att befolkningen blir allt äldre, ökar andelen personer med förmaksflimmer eller andra hjärtrytmrubbningar, arytmier. Cirka 30 procent av de personer som får stroke idag lider av förmaksflimmer. Den ökande förekomsten av flimmer utgör en utmaning för hälso- och sjukvården och många personer lider dessutom av flimmer utan att veta om det. Det finns med andra ord all anledning att försöka upptäcka förmaksflimmer i tid.

-Ett sätt att öka upptäckten av förmaksflimmer skulle vara att screena personer över en viss ålder, och diskussioner pågår idag inom vården ifall screening av hjärtat ska införas och i så fall från vilken ålder. Men allt är en fråga om resurser, menar Terese Lindberg, forskare vid institutionen för hälsa vid BTH.

Nu testar BTH-forskaren en tröja med inbyggda elektroder som via mobilnätet sänder data till läkaren. Tröjan kan användas för att göra en långtidsmätning av EKG och är ett smidigt sätt att göra mätningen på.

-Tröjan vore ett bra screeningsverktyg och vi skulle upptäcka fler personer med förmaksflimmer. Tröjan skulle på så sätt både rädda liv och öka människors livskvalitet, menar Terese Lindberg.

I dagsläget har ett 20-tal seniorer på ett seniorboende testat tröjan – utan elektroder – och de är positiva. Under våren fortsätter projektet – då ska ett hundratal personer testa tröjan med elektronik. Resultatet ska sedan jämföras med ett traditionellt EKG-test.

Terese Lindberg disputerade i maj 2017 på avhandlingen Arrhythmias in Older People: Focusing on Atrial Fibrillation. Epidemiology and impact on daily life.

8 januari 2018