Spåra aktivitet på sociala nätverk nu möjligt med ny forskning

De sociala nätverken på internet växer ständigt. BTH-forskaren Fredrik Erlandsson har nu tagit fram metoder som gör att det går att spåra mänskliga interaktioner och att systematiskt inhämta information från sociala nätverk.

Forskaren Fredrik Erlandsson har i sin forskning kommit fram till en metod som är effektiv och som är träffsäker när det gäller att kartlägga interaktioner på sociala nätverk. Metoden går ut på att bygga ett nätverk  av de olika interaktionerna mellan personer för att se vilka som kommunicerar med varandra.

I sina studier har Fredrik Erlandsson samlat in 280 miljoner offentliga poster från Facebook. Det inkluderar 35 miljarder ”likes” och fem miljarder kommentarer från 700 miljoner användare. Mängden data är den största samlingen av data från Facebook.
Även om Fredrik Erlandsson inte har fokuserat på tillämpningar i sin forskning är det lätt att urskilja flera olika tillämpningsområden för metoderna.

– De kan till exempel användas för att hitta politiskt och religiöst radikaliserade individer eller grupper eller för att studera hur fake news sprids, säger han.

Men metoderna kan även användas inom helt andra områden menar han.

– Jag har blivit kontaktad av läkare som säger att de är intresserade av att testa ifall mina metoder kan användas för att förbättra träffsäkerheten då man analyserar röntgenbilder av hjärnan för att detektera MS.

Fredrik har i sin forskning även studerat en annan viktig aspekt – nämligen de stora riskerna att den personliga integriteten lätt kan sättas ur spel när människor lägger upp mycket data om sig själva på sociala medier, framförallt på publika grupper.

18 januari 2018