Specialdesignad app ska hjälpa människor med mild demens

 Ingrid och Bengt Stoltz tillsammans med Joakim Frögren, Johan Sanmartin Berglund och Peter Anderberg, BTH.

Testpersonerna Ingrid och Bengt Stoltz tillsammans med Joakim Frögren, Johan Sanmartin Berglund och Peter Anderberg, BTH.

BTH leder det EU-projekt som ska ta fram en applikation som ger människor med mild demens stöd och hjälp i det dagliga livet samt bättre kontroll över tillvaron.

– Projektet har två delar; dels att utveckla appens design så att den blir användarvänlig, lätthanterlig samt individanpassad, dels att i stor skala testa vilka effekter användningen av appen får på livskvaliteten, berättar professor Johan Sanmartin Berglund, huvudansvarig för projektet SMART4MD, ”Support Monitoring and Reminder Technology for Mild Dementia”.

Appen ska fungera som ett stöd för människor med begynnande minnesproblem, den kan exempelvis hjälpa dem att komma ihåg att ta medicin och göra det lättare att dela med sig av hälsodata till närstående eller vårdpersonal. Människor med minnessvårigheter kommer med andra ord att få en bättre kontroll över den egna vardagen.

Projektet är ett flerårigt forskningsprojekt där personer med mild demens, anhöriga och vårdpersonal utifrån önskemål, behov och funktion utvecklar design och en modellapp för personer med mild demens. Just nu görs de första testerna av modellappen i Sverige och i Spanien och senare i höst kommer 1 200 frivilliga med begynnande minnessvårigheter och dess anhöriga för att utvärdera eventuell effekt på personernas hälsa och livskvalitet.

– Appen blir som en personlig assistent i fickan, som ger människor med minnesproblem ett extra stöd, säger Peter Anderberg, BTH.

Det kliniska projektet leds av ett team vid BTH med professor Johan Sanmartin Berglund som huvudansvarig. De 1 200 frivilliga rekryteras i fyra länder och studien pågår fram till senare delen av 2019.

– Det är en utmaning för samhället att allt fler lever längre och med ökande ålder får vi allt fler med demens. Det här kan vara ett sätt för dessa människor och deras anhöriga att få ett stöd i tillvaron, menar Johan Sanmartin Berglund.

Ingrid och Bengt Stoltz är två av testpersonerna i projektet:
– Vi ville vara med för vi blev nyfikna på vad detta var för något. Det verkar väldigt bra och vi kommer att använda appen när den är klar och även rekommendera andra att använda den, säger de.

Projektet är en del av EU:s största forsknings- och innovationsprojekt Horizon 2020 och har tio samarbetspartner i Europa. Läs mer om projektet.

Intresserad av att delta i projektet?
Är du över 55 år och vill vara med och testa appen? Hör av dig till Joakim Frögren vid BTH, e-post: smart4md@bth.se

27 juni 2017

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×