Stadsplaneringens roll ska studeras

Urbanhist_475

Under hela 1900-talet har stadsplanering varit ett viktigt verktyg för den sociala utvecklingen. Nu beviljas BTH cirka 7,5 miljoner kronor för att tillsammans med tre andra europeiska universitet studera stadsplaneringens roll i etablering, utveckling och förändring av europeiska städer, regioner och nationer.

Professor Abdellah Abarkan vid institutionen för fysisk planering vid BTH, tillsammans med Bauhausuniversitetet i Weimar i Tyskland, universitetet i Valladolid i Spanien samt universitetet Pavol Jozef Šafárik i Slovakien, har beviljats medel för ett forskningsprojekt där målet är att ur ett europeiskt perspektiv utveckla och på ett hållbart sätt främja en gemensam förståelse av 1900-talets stadsplanering.

Projektet har beviljats 3 700 000 € ur EU-fonden ”Marie Curie Innovative Training Network” där BTH får drygt 790 000 €.

– Projektet betyder mycket för oss på BTH. Jag ser det som en stimulerande kraft som kommer att bidra till utveckling av vår forskarmiljö i ett internationellt nätverk. Projektet kommer att öka vår kompetens inom området på forskarnivå och i samspel med utbildning på både grundnivå och avancerad nivå, säger professor Abdellah Abarkan vid BTH.

30 maj 2016