Studenter belönas för utmärkta examensarbeten

Nu är det dags för Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning till studenter som gjort utmärkta examensarbeten. Totalt delades 200 000 kronor ut till BTH-studenter vid en ceremoni i Karlskrona.

I år belönas sju studentprojekt vid BTH. Jurygruppen som har analyserat årets examensarbeten har tittat på kreativitet, ny teknik, praktisk relevans, teknisk nytta, affärspotential och samhällsnytta. Den totala stipendiesumman till de sju studentprojekten vid BTH är 200 000 kronor. De studenter som mottog stipendier är:

Jim Nilsson och Peter Valtersson, 50 000 kronor
Utbildning: Civilingenjör i spel- och programvaruteknik
Handledare: Veronica Sundstedt och Stefan Petersson
Titel: ”Machine Vision Inspection of the Lapping Process in the Production of Mass Impregnated High Voltage Cables”
Arbetet som genomförts tillsammans med NKT, omfattar hur automatisk kontroll av ett tillverkningssteg i massimpregnerade kablar kan utföras. Att upptäcka eventuella fel som kan uppstå under processen är viktigt för att säkerställa kvalitén på kabeln. Om fel går förbi oupptäckta så att kabeln går sönder under drift, kan det orsaka miljontals kronor i reparationskostnader samt omfattande strömavbrott. Därav är det viktigt att ha ett system som kontinuerligt kan övervaka denna process.

Anders Pettersson och Anton Frej, 25 000 kronor
Utbildning: Digital bildproduktion
Handledare: Markus Fiedler
Titel: ”Feeling the Film: En undersökning om förmedlandet av stämning”
Studenternas kandidatarbete syftar till att påvisa stämningens betydelse inom filmmediet och har resulterat i två produktioner – Tanzen och Best of Best Western.

Fanny Lilja och Madelene Tornerhjelm, 25 000 kronor
Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet
Handledare: Doris Bohman
Titel: ”Cultural Competence in Care of Patients from Diverse Cultural Backgrounds – Experiences of Nursing Students in Gauteng Province, South Africa”
Samhället förändras och blir allt mer multikulturellt. Studenterna har tittat på hur sjuksköterskor kan behöva vara utrustade med rätt kompetens och kunskap för att vårda en mer varierande patientgrupp.

Gunvor Nilsson, 25 000 kronor
Utbildning: Webbprogrammering
Handledare: Mikael Svahnberg
Titel: ”Smarta gränssnitt för flexibel effektanvändning – Stäng av ugnen, jag måste ladda bilen!”
Det lokala elnätet riskerar att bli överlastat när en stor mängd elfordon rullas ut i landet under de närmaste åren. Studien och den för ändamålet framtagna testbädden visar att man med smart styrning kan lösa belastningsproblem för villor och för lokalnätet, och på köpet minimera kostnader.

Jim Ahlstrand och Oliver Rosander, 25 000 kronor
Utbildning: Civilingenjör i datorsäkerhet
Handledare: Anton Borg
Titel: ”Email Classification with Machine Learning and Word Embeddings for Improved Customer Support”
Arbetet som genomförts tillsammans med Telenor, resulterade i en modell som med hög säkerhet kan kategorisera e-post. Detta har gett företaget snabbare hantering av e-post och unik insikt i vilken typ av korrespondens som sker mellan företaget och dess kunder.

Jojje Sundblad och Sebastian Tuma Fischer, 25 000 kronor
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik
Handledare: Alessandro Bertoni
Titel: ”Autonomous compaction roller”
Dagens vägvältar är byggda för att vara manuellt styrda och ligger långt efter i teknologi när det kommer till att hänga med i dagens kapplöpning mot det autonoma samhället.

Max Nilsson, 25 000 kronor
Utbildning: Fysisk planering
Handledare: Aron Aspenström
Titel: ”VR som verktyg i kommunal fysisk planering av offentliga platser”
Projektets praktiska tillämpning är att visa på hur VR kan implementeras som verktyg i den kommunala planeringsprocessen samt belysa de frågor som behöver diskuteras i samband med utformning av planförslag för virtuella miljöer.

Studenterna fick motta stipendiet av Lars Ekman, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Kronan.

Har du frågor om evenemanget, hör gärna av dig till Lena Vogelius på BTH, lena.vogelius@bth.se

 

 

Foto: Lotta Rubensson

3 december 2018