Studenter fick kommunens planstipendium

Tre planeringsarkitektstudenter från BTH har fått Karlskrona kommuns planstipendium på 15 000 kronor för att de i sina examensarbeten tagit upp aktuella planeringsfrågor med betydelse för kommunens planeringsverksamhet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona kommun delar i år ut Planstipendium på 15 000 kronor till examensarbeten som tar upp aktuella planeringsfrågor med betydelse för kommunens planeringsverksamhet. De tre studenterna i fysisk planering som i år tar emot stipendiet är Alva Zalar, Johannes Rydbo samt Erica Välimaa.

Alva Zalar, med rötter i Karlskrona, tilldelas halva stipendiet för masterarbetet ”Den gröna markens marginalisering: En diskursanalys av omförhandlade konstruktioner av välfärdens landskap”. Johannes Rydbo och Erica Välimaa har skrivit kandidatarbetet ”Stadsplanering i internetåldern – En studie i hur kommuner hanterar handel som förutsättning för en levande stadskärna”, de tilldelas tillsammans 7 500 kronor.

Studenterna tog examen i juni 2019 och deras arbeten nominerades av institutionen för fysisk planering tillsammans med åtta andra arbeten. Planstipendiet delades ut på Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 5 december.

6 december 2019

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×