Studenter fick Lionsstipendier

Lions Club Karlskrona/Jarramas delade nyligen ut två stipendier á 10 000 kronor till masterstudenter vid BTH.

Stipendierna gick till följande studenter:

  • Yasmeen Jaghbeer och Yvonne Motyka för deras masterarbete ”Roadmap towards a lean and sustainable production for medium sized manufacturers”: a case study.
    Studenterna läser masterprogrammet i hållbar produkt- och tjänsteinnovation.
  • Méabh Carey, Alex Harned och Dayna Stein för deras masterarbete ”Food waste as a contribution to strategic sustainable development within Vancouver B C, Canada”.
    Studenterna läser magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet.

7 juni 2016