Studenter skapar innovativa lösningar på företagens problem

I kursen ”Extreme product service systems innovation” får civilingenjörsstudenterna arbeta med verkliga problem och presentera sina kreativa och innovativa prototyper för företagen.

Kursen är en tillämpad problembaserad projektkurs på civilingenjörsutbildningens femte år. Studenterna arbetar under en termin med verkliga problem från olika företag, med målet att ta fram konceptuella prototyper som företagen kan utveckla vidare.

Företagen som har varit med i projekten är Abu Garcia, Atlas Copco Dynapac, Blue Science Park, Sony Mobile, Telenor och Volvo Construction Equipment.

– Studenterna har fått skarpa utmaningar från företagen där de självständigt får identifiera och analysera kunders behov. Vi har lagt stort fokus på att arbeta iterativt och utveckla prototyplösningar i flera steg för att utforska den inriktning företagen skulle kunna ta på respektive område, säger Christian Johansson, kursansvarig på BTH.

Studenterna har bland annat tagit fram ett nytt viktsystem för jiggar med tillhörande tjänsteerbjudanden med Abu Garcia, ett innovativt koncept för asfaltsvältar som syftar till ökad produktivitet och förbättrad ergonomi med Atlas Copco Dynapac, en ny tekniklösning för att säkerställa bra hygienhållning och förebygga vårdrelaterade infektioner med Blue Science Park, framtidens personbaserade internetkoncept där människan är sensorn tillsammans med Sony Mobile, framtidens digitaliserade arbetsmiljöer tillsammans med Telenor samt ett system för att hantera mer effektiva och automatiserade byggarbetsplatser tillsammans med Volvo Construction Equipment.

12 januari 2017