Studenterna firar avslutade studier

Under torsdagen och fredagen är det lite festligare än vanligt på BTH. De studenter som avslutar sina treåriga och femåriga studier firas när högskolan håller programavslutningar.

Studenterna går i procession till salen där avtackningen hålls. Därefter håller både vicerektor Eva Pettersson och rektor Anders Hederstierna tal. Studenterna tar plats på scenen och blir avtackade. Därefter följer lite musik.

Många svarta kostymer och ljusa klänningar ses på slänten ned mot havet utanför högskolan dessa dagar, och många bilder tas bland familj, vänner och bekanta.

Programmen berörs är bland andra Software Engineering, IT-säkerhet, Spelprogrammering, Technical artist i spel, Sjuksköterskeprogrammet, Masterprogrammen och samtliga civilingenjörsprogram. Drygt ett halvt tusen studenter har avslutat sina studier på BTH denna vår.

31 maj 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×