Studieparadis och jobb efter examen för indiska studenter

Ingenjörsstudenter från Indien ser i allt högre grad Sverige och BTH som ett alternativ för sina fortsatta studier. Sverige anses vara ett studieparadis och studenterna får lätt jobb efter examen.

Allt eftersom det blir mer och mer populärt bland indiska studenter att studera i Sverige, framför allt inom IKT-sektorn, samarbetar allt fler indiska universitet med svenska högskolor för att underlätta studenternas mobilitet.

BTH har länge haft samarbete med indiska universitet och skrev nyligen ett avtal med Sri Venkateswara University (SVU), Sri Padmavathi Mahila Viswa Vidyalayam (SPMVV) – ett universitet för enbart kvinnor – och JNTU Anantapur (JNTUA). Samarbetena avser  ”Double Degree Bachelor’s Programme”.

Gurudutt Velpula, som ansvarar för BTH:s indiensamarbete, förklarar varför Sverige och BTH har blivit ett attraktivt alternativ för indiska studenter:

– Sverige betraktas som ett paradis och landet rankas högt då det gäller allmän säkerhet, lugn och ro, gynnsam studiemiljö och säkerhet för kvinnor på offentliga platser, säger han.

BTH:s indiensamarbete innebär att studenterna läser ett integrerat masterprogram som startar i Indien och avslutas vid BTH. Detta ”Double Degree”-program som erbjuds vid JNTU Hyderabad och vid JNTU Kakinada ger studenterna en möjlighet att få en utbildning utomlands och en chans att arbeta i den etablerade IT-industrin.

I en intervju i tidningen The Hindu förklarar Gurudutt Velpula fördelarna med att studera i Sverige och hur studenterna kan dra nytta av bristen på kvalificerad och utbildad arbetskraft, särskilt inom IKT-sektorn.

– Utbildningsprogrammen är utformade på ett sådant sätt att studenten arbetar på en ”simulerad arbetsplats”, det vill säga med riktiga anställningsvillkor, lagarbete, forskning, innovation och kompetensutveckling. Studenterna har också möjlighet att genomföra sitt examensarbete i industrin vilket många gånger är första steget till en anställning. De flesta studenterna får jobb i närregionen eller i Europa efter examen, säger Gurudutt Velpula.

31 augusti 2017