Svenska AI-sällskapet anordnar workshop på BTH

Redan idag finns artificiell intelligens, AI, i vår vardag. Med hjälp av AI föreslår sociala medier potentiella vänner för oss och Netflix hjälper oss att hitta TV-serier som vi gillar. Vi har precis börjat se de första självkörande bilarna på våra gator och genom algoritmer kan datorer identifiera tumörer lika bra som, eller bättre, än läkare.

AI har en enorm potential men kan också vara ett potentiellt hot. Det är inte troligt att mänskligheten slutar att förbättra teknologin och i takt med att datorer blir smartare än människor kommer de att fortsätta förbättra sig själva. Vilka jobb kommer att bli förlegade? Kan vi skapa AI utan att mista kontrollen? Det finns ett stort behov för forskare och praktiker/utövare att träffas och presentera såväl framsteg inom forskningen som kommande utmaningar.

Idag, 15 maj, samlas forskare och praktiker från hela Sverige på Blekinge Tekniska Högskola för Svenska AI-sällskapets, SAIS, 30:e årliga workshop. Denna workshop utgör ett idealt forum för kontakter mellan AI-forskare och praktiker i Sverige och dess grannländer samt för att etablera kontakter mellan närliggande forskningsdiscipliner och industrin.

Vid SAIS 2017 ges 12 forskningspresentationer av aktuell forskning inom artificiell intelligens och relaterade områden såväl som en presentation av vinnaren av SAIS årliga pris för bästa masteruppsats, Thomas Rosenstatter från Högskolan i Halmstad. Dessutom innehåller programmet presentationer från tre framstående talare: professor Johannes Fürnkranz från Technische Universität Darmstadt, dr Tina Eliassi-Rad från Northeastern University och professor Tomas Akenine-Möller från Lunds universitet och NVIDIA.

Idag kanske vi inte har alla lösningar men det är dags att vi ger AI mer uppmärksamhet. På SAIS-konferensen kommer Tina Eliassis presentation av maskininlärning att vara en öppen föreläsning och fler än 100 deltagare har anmält sig att lyssna. Föreläsningen kommer att handla om hennes egen aktuella forskning samt initiativet Women in Machine Learning, som syftar till att skapa en plattform för kvinnor inom datavetenskap och maskininlärning och att öka antalet kvinnor som studerar och bedriver forskning inom området.

Artificiell intelligens och maskininlärning är drivkrafterna bakom det automatiserade samhället och nyckeln till att låsa upp potentialen för digitalisering. Det är av största vikt att svenska företag, universitet och organisationer samarbetar för att tänka nytt och fortsätta att vara relevanta i den internationella kampen om de bästa idéerna för att forma morgondagens samhälle. SAIS fungerar som en utmärkt plattform för att stödja och främja forskning och innovation i detta avseende.

Artificiell intelligens, eller AI, är intelligens uppvisad av maskiner. Termen ”artificiell intelligens” tillämpas när en maskin efterliknar kognitiva funktioner som människor associerar med det mänskliga sinnet, såsom lärande och problemlösning.

15 maj 2017