Mobilappars betydelse för en framväxande digital marknad

Hand med telefon

Sedan 2008 då mobilappar först introducerades på marknaden har utbudet av programvara som körs på mobila enheter ökat kraftigt. Ny forskning vid BTH visar att mobilappars introduktion betytt mycket för den framväxande digitala marknaden.

Forskarstuderande Shujung Wang har i sin avhandling i ämnet industriell ekonomi och management studerat mobilappars framgång på den digitala marknaden.

Appar köps i appbutiker där utvecklare säljer sina produkter. Användare köper i sin tur digitala varor på plattformen. Till skillnad från traditionella marknader har mobilappsmarknaden en låg inträdeströskel det vill säga det är lätt för apputvecklare att komma in på marknaden för att sälja sina produkter. Det gör att det finns ett stort antal utvecklare på marknaden, och att konkurrensen på marknaden är hård.

Shujung Wang har i sin forskning studerat vilka faktorer som påverkar appars framgång på marknaden. Apputvecklarna behöver kunskap om tilltänkta användare för att framgångsrikt kunna sälja sina appar. Studien visar att betyg och recensioner av appar har en direkt och interaktiv inverkan på antalet nedladdningar av appar.

När det gäller betalning för appar visar forskningen att gratis nedladdning i kombination med köp inuti appen är en överlägsen intäktsmodell för spelappar, medan det för produktivitetsappar är bättre att ta betalt för själva nedladdningen.

Shujung har även studerat mobilappars framgång på marknaden för att förstå den framväxande digitala appmarknaden och hur beteendet hos apputvecklare och appanvändare påverkas.

I takt med digitalisering och omvandlingen av digitalisering inom IT- och IKT-branschen och samhället, hjälper den snabba tillväxten av digitala marknader och användandet av digitala produkter oss att bygga ett mer hållbart och miljövänligt samhälle. Detta sker framför allt genom minskad användning av papper, plast och andra material. Om vi ​​till exempel använder mobilappar i stället för papper kommer vi att spara fler träd och på så sätt bidra till ett mer effektivt och hållbart samhälle.

26 oktober 2022

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×