Disputation Vinicius Ludwig Barbosa

Vinicius tillsammans med betygsnämnd och handledare

Fr.v. Christina Arraz, Kia Wiklundh, Vinicius Ludwig Barbosa, Gunnar Elgered, Viet Thuy Vu, Mats Pettersson

Den 25 maj 2022 presenterade och försvarade Vinicius Ludwig Barbosa sin doktorsavhandling med titeln: On the Ionospheric Influence on GNSS Radio Occultation Signals: Modelling and Assessment i ämnet systemteknik.

Examinator och huvudhandledare: Prof. Mats Pettersson, BTH
Handledare: Dr. Viet Thuy Vu (docent), BTH

Opponent: Dr. Anthony J. Mannucci, NASA CalTech, Pasadena, USA. (Deltog via Zoom)

Betygsnämnd:
Prof. Gunnar Elgered, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Dr. Kia Wiklundh, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Linköping
Dr. Christina Arras, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Tyskland

Suppleant:
Prof. Hans-Jürgen Zepernick, BTH och Dr. Prashant Goswami (docent), BTH

27 maj 2022