Toppstudent från BTH får Global Swede-diplom

Idag delades Global Swede-diplom ut till ett 20-tal internationella högskolestudenter vid en ceremoni på Utrikesdepartementet. Studenterna har utmärkt sig inom områden kopplade till innovation och entreprenörskap och visat sig vara goda representanter för både Sverige och det egna landet. En av dem är BTH-studenten Alena Iuzefovich.

Global Swede är en del av regeringens och Svenska institutets arbete med att bygga långsiktiga relationer med internationella studenter i Sverige. Syftet är att skapa broar av gränsöverskridande och multikulturella nätverk som ska bidra till svensk handel och gynna arbetet med att nå framtida lösningar.

– Global Swede är ett sätt att säga tack till några av våra mest innovativa internationella studenter. Studenter från andra länder spelar en viktig roll i våra internationella relationer och jag hoppas att utmärkelsen kan uppmuntra till fortsatt utbyte och relationer med Sverige, säger utrikeshandelsminister Ann Linde.

Innan Alena Iuzefovich kom till Sverige var hon aktiv inom socialt entreprenörskap och programansvarig inom ramen för de globala målen för hållbar utveckling i Ryssland. Hon har aktivt arbetat för att vidareutveckla sin kompetens och sina kunskaper med målet att bli en drivande kraft för global förändring. Samtidigt som hon försörjer sin familj har hon fina akademiska resultat och är en aktiv deltagare i magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet. Hennes ambition är att integrera hållbarhet genom att utforma system och policyer som gör det enkelt att göra rätt.

Det är för nionde året i rad som diplomeringsceremonin för Global Swede anordnas av Utrikesdepartementet och Svenska institutet.

21 maj 2019

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×