Trots pandemi – rekordökning av antalet indiska studenter

BTH har ett hållbart och stabilt utbildningssamarbete med de indiska universiteten. I år har vi en rekordökning av indiska studenter trots covid-19.

Höstterminen 2020 började 135 nyantagna studieavgiftsbetalande studenter från hela världen sina heltidsstudier vid BTH.  I jämförelse med HT19 (145 studenter) är minskningen inte dramatisk.

Ökning med 270 procent
Nästan 70% av de avgiftsbetalande nybörjarstudenterna är ett direkt resultat av pågående utbildningssamarbete mellan BTH och indiska universitet. Antalet nybörjare HT20 från våra indiska samarbeten har ökat med 270 % jämfört med HT19, från 34 studenter 2019 till 95 studenter 2020. Detta har skett trots utbrottet av covid-19.

-Jag är glad att samarbetet genom åren visat sig vara stabilt och hållbart. Dessutom har det visat sig framgångsrikt även under nuvarande svåra tider. Det ger ett betydande och konsekvent tillskott av studenter till mastersprogrammen vid BTH och fyller även kompetensbehoven på många svenska företag, säger  Gurudutt Velpula, ansvarig for indiensamarbetet och biträdande internationellt ansvarig på BTH.​​

Studerar till kandidat- och masterexamen
Under HT2020 började 95 studenter från Indien sina studier i digitalt läge, varav 72 studenter antas till kandidatexamen (3 + 1 + 2) inom elektroteknik och datavetenskap. Studenterna antagna i 3 + 1 + 2-modellen förväntas genomgå masterstudier efter avslutad kandidatexamen vid BTH. Resten av 23 studenter är inskrivna i mastersprogrammen inom programvaruteknik, datavetenskap och telekommunikationssystem. Bland de 23 studenterna följer majoriteten utbildningen digitalt medan de är i Sverige.

Under våren 2021 kommer fler studenter
Utöver ovanstående tillkommer ytterligare 40 studenter som ansluter till BTH under våren 2021 från JNTU Hyderabad (JNTUH). Studenterna studerar 3,5 år (210 hp) vid JNTUH och 1,5 år (90 hp) vid BTH. Idag har programmet hög efterfrågan i Indien och attraherar topp 2% av de indiska gymnasieeleverna.

14 december 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×