Unga kvinnor ska få inflytande i stadsplaneringen

I projektet Play/ce, som drivs av BTH och Karlshamns kommun, ska unga nyinflyttade kvinnor få inflytande i Karlshamns stadsplanering. Detta ska göras med hjälp av digitala medel och lekfulla metoder.

Pilotprojektet, där testandet av digitala spelverktyg och kreativ teknik kombineras med fysiska aktiviteter i staden, är i uppstartsfasen och ska pågå till slutet av maj 2018. Projektet kommer att arbeta med en fokusgrupp bestående av drygt tio nyinflyttade unga kvinnor i åldrarna 15-17 år. Dessa kommer att rekryteras inom den snaraste framtiden.

– Vi väljer att ha med unga kvinnor eftersom deras erfarenheter och upplevelser av staden är specifika och okända. Nyanlända Karlshamnsbor ser staden med nya ögon och ur nya perspektiv och vi vill ta del av dessa ungdomars upplevelser av staden, få veta vilka platser de undviker och varför, säger Annika Olofsdotter Bergström, doktorand på BTH.

Skapar nyfikenhet på en ny plattform
Annika är doktorand i feministisk teknovetenskap vid BTH i Karlshamn och hon tänker använda sig av projektet som en del i sin senaste forskning. Förra året drev hon tillsammans med sin forskarkollega Pirjo Elovaara ”Ronneby Leker”, ett projekt i samverkan mellan forskare på BTH, Ronneby kommun och nyanlända kvinnor från Syrien.

– Detta projekt ska, liksom det i Ronneby, skapa en form av nyfikenhet på en plattform som inte funnits tidigare, säger Christian Fernlund, ungdomsspanare på Navigatorcentrum.

 

Text och foto; Leila Rudelius, Karlshamns kommun

9 november 2017

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×