Unik lärobok gör differentialekvationer begripliga för studenter

Nail Ibragimov, professor vid BTH, har skrivit en lärobok som är unik i sitt sätt att undervisa differentialekvationer på. Boken är översatt till flera språk och används av studenter på olika nivåer över hela världen.

Hans bok ”A practical course in differential equations and mathematical modeling” kom ut 2006 och används på kursen ”Differential Equations with Lie Group Analysis” och flera andra kurser vid BTH. Föreläsningarna är välbesökta och framförallt – studenterna lär sig snabbt greppa det viktiga området differentialekvationer. ”För första gången förstår jag differentialekvationer” är ett uttalande från en av studenterna i en kursutvärdering, säger Nail stolt.

Vad är det som gör Nails bok så unik och framgångsrik i undervisningen av differentialekvationer? I boken kombinerar han ordinära och partiella differentialekvationer med den norske matematikern Sophus Lies teorier i gruppanalys. Detta har aldrig gjorts tidigare. Dessutom har metoderna som beskrivs i boken många tillämpningar på matematiska modeller och förbereder studenterna på att lösa moderna problem inom ingenjörsvetenskap och naturvetenskap, men också på andra områden, t.ex. du kan förutsäga cancertillväxt med hjälp av dessa metoder.

Läroboken är så populär att den har översatts till svenska (2009), kinesiska (2010), ryska (2012) och kom nyligen ut även på tyska (2018). Boken används av studenter, lärare och forskare över hela världen.

Idag är Nail Ibragimov professor emeritus vid institutionen för matematik och naturvetenskap vid BTH. Han är en väldigt aktiv forskare inom området matematisk modellering med Lies-gruppanalys.

Idag är det dr. Raisa Khamitova som undervisar på kursen i differentialekvationer utifrån Nails bok. Kursen ges bland annat på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik och på masterprogrammet i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik samt för olika utbytesstudenter vid BTH. Den ursprungliga engelska versionen och dess svenska och kinesiska översättningar används av studenter i kursen. I framtiden kan utbytesstudenter från Tyskland använda den tyska översättningen.

Nail är en passionerad och entusiastisk förespråkare för att sprida kunskap om differentialekvationer med Lie-gruppanalys och dess användning i matematisk modellering. Nyligen utvecklade han inom ramen för samarbetsavtalet mellan BTH och Ufa Aviation Technical University i Ryssland en så kallad MOOC- kurs (Massive Open Online Course) som även den utgår från hans bok. Kursen har följts av cirka 600 studenter över hela världen.

Nail Ibragimov anses vara en av världens främsta experter inom området differentialekvationer, gruppanalys och matematisk modellering.

21 februari 2018