Unikt studentlabb för mjukvaruutveckling invigt

Idag invigs ett nytt mjukvarulabb med den senaste tekniken där BTH:s studenter kan applicera sina kunskaper och uppfinna ny teknik. Labbet ska fungera som en mötesplats för studenter, forskare och företag och har kunnat bli verklighet tack vare Ericsson i Karlskrona.

BTH var först i landet att redan på 90-talet erbjuda utbildning i programvaruteknik och högskolan bedriver världsledande forskning inom området. I och med det nya labbet tar BTH ytterligare ett kliv framåt när det gäller att vara i framkanten då ny mjukvaruteknik ska utvecklas.

Det nya mjukvarulabbet drivs av studenterna själva och här kan de både applicera det de lärt sig under utbildningen, men även skapa ny mjukvaruteknik och testa gränser i en miljö med den absolut senaste och bästa tekniken.

För att få den viktiga kopplingen till företagen kommer Ericsson att ha personal på plats i labbet. Studenterna får på så sätt utmaningar direkt hämtade från industrin. Men Ericsson ser även det nya labbet som en viktig del för sin egen verksamhet:

– BTH har kompetensen vi behöver. Vår närvaro i labbet och samarbetet med BTH ger oss möjlighet att arbeta på ett nytt sätt vilket gör att vi kan behålla vår topposition, säger Martin Wallin, på Ericsson i Karlskrona.

Mjukvarulabbet kommer dock inte enbart att användas av BTH:s studenter inom mjukvaruområdet utan man vänder sig även till yngre elever.

– Vi kommer att ha event där vi bjuder in grundskole- och gymnasieelever för att de ska få en inblick i och förståelse för mjukvaruområdets enorma potential. Vi hoppas att det ska skapa ett intresse att utbilda sig inom ett område där jobben aldrig tar slut, säger professor Tony Gorschek.

Bandet till det nya studentlabbet klipptes av professor Tony Gorschek. Rektor Mats Viberg samt Martin Wallin från Ericsson bistår.

Ericsson Space @ BTH (film, 2:26 minuter)

Här hittar du våra utbildningar inom datavetenskap, programvaruteknik och spelteknik

21 november 2019