Utvidgat studentutbyte med kinesiskt universitet

Idag har representanter från Shanghai Polytechnic University, SSPU, besökt BTH för att diskutera ett utvidgat samarbete när det gäller studentutbyte mellan de två lärosätena.

Under dagen har ett flertal representanter från det kinesiska universitetet i Shanghai träffat bland annat professorer, lärare och ansvariga för studentutbyten vid BTH. Syftet med det kinesiska besöket är att ha en dialog kring det nuvarande samarbetet kring studentutbyten inom maskinteknik och industriell ekonomi.

Tanken med besöket är även att diskutera möjligheterna att utöka studentutbytena mellan de båda lärosäten att även gälla områdena medieteknik och programvaruteknik.

– Vi har haft väldigt bra samtal idag. Inom området teknik och estetik är det stor matchning mellan våra utbildningar och deras så det kan säkert bli fler studentutbyten framöver, säger Benny Lövström, ansvarig för internationaliseringsarbetet vid BTH.

30 oktober 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×