Val av rätt komponenter – viktig del av mjukvaruutveckling

I dag möts forskare och företag på BTH för att diskutera hur man kan utveckla ett systematiskt beslutsstöd när det gäller val av komponentlösningar vid mjukvaruutveckling.

I modern mjukvaruutveckling av stora system är mjukvarukomponenter och mjukvarutjänster en nödvändig del utvecklingsprocessen, men det är ofta svårt att veta vilka typer av komponenter som vi ska välja. Vilka komponenter vi väljer spelar roll för både systemets funktionalitet och kvalitet samt för hur lång tid det tar innan systemet är klart och vad det kommer att kosta.

BTH leder ett femårigt forskningsprojekt inom programvaruteknik, Orion, där man tittar på hur man kan utveckla ett systematiskt beslutsstöd för att välja bland olika typer av komponentlösningar; ska företaget utveckla komponenten själv, lägga ut utvecklingen på en underleverantör, köpa en befintlig komponent, använda sig av en öppen källkodslösning eller av en mjukvarutjänst?

Idag bjuder BTH och de övriga projektdeltagarna – Mälardalens Högskola och RISE SICS – in företag i regionen för att diskutera industrins utmaningar inom beslutsstöd för komponentval och för att presentera aktuell forskning inom området.

-Idag ska vi presentera resultat från undersökningar och studier utförda inom industrin och vilka resultat vi har uppnått inom projektet. Vi kommer även att diskutera vilka utmaningar och behov industrin ser vad gäller beslutsfattande om komponentval, säger projektledare Michael Mattsson, professor i programvaruteknik vid BTH.

Projektet Orion leds av Software Engineering Research and Education Lab (SERL Sweden) vid BTH och i projektet ingår även Mälardalens Högskola och RISE SICS. SERL Sweden är en av de ledande forskningsgrupperna i Europa inom empirisk och evidensbaserad programvaruteknik. Forskningen vid SERL Sweden bedrivs ofta i samverkan med industrin för att lösa faktiska industriella utmaningar och för att stärka våra partners konkurrenskraft i utvecklingen av mjukvaruintensiva system, tjänster och produkter.

Orion är ett femårigt (2015–2019) forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen, www.kks.se. Läs mer om projektet.

14 september 2017