Vara duktig på samverkan – merit vid anställning

Nu ska skicklighet i att samverka bli meriterande vid anställning och befordring inom högskolesektorn och BTH är med och tar fram kriterierna.

Inom ramen för KLOSS-NET , ett nationellt nätverk på ledningsnivå för strategisk samverkan, har BTH tillsammans med tio andra lärosäten beviljats Vinnova-finansiering för projektet MerSam: Meritvärde av samverkansskicklighet. Projektet pågår under två år med start i december 2017 och syftar till att utveckla kriterier för meritvärdering vid akademiska anställningar.

Ansvarig för att driva arbetet inom ”Meritvärde vid samverkansskicklighet” vid BTH är Åse Nygren.

– Vikten av kunna bedöma skicklighet inom samverkan, vår tredje uppgift, kan inte nog betonas. Det är särskilt roligt att BTH är med i detta projekt då jag bedömer att vi ligger långt framme vad gäller utvecklandet av samverkanskriterier och bedömning av samverkansskicklighet. Samverkan med omgivande samhälle är också, och har alltid varit, centralt för BTH:s verksamhet, menar hon.

BTH har också fått ytterligare två VINNOVA-projekt beviljade på temat strategisk samverkan:

  • PAUS: Personrörlighet för akademin med utbildningsfokus och studentmedverkan, där syftet är att stimulera personrörlighet från akademi till externa organisationer. Ansvarig för projektet är Lena Vogelius vid BTH.
  • SPETS: Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan, där ambitionen är att öka de medverkande lärosätenas förmåga att skapa långsiktiga och värdefulla relationer med strategiskt viktiga externa aktörer. Ansvarig för projektet är Andreas Larsson vid BTH.

18 december 2017

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×