Vice ordf i trafikutskottet besökte BTH:s forskare

En delegation från Moderaterna med vice ordf i trafikutskottet Jessica Rosencrantz i spetsen besökte idag BTH för att lära sig mer om BTH:s forskning kring hållbar snabbomställning av transport och energisystem.

BTH:s forskningsämnesansvarige Henrik Ny var mycket nöjd med att besökarna visade stort intresse och att de såg fram emot den färdplansrapport han håller på att sammanställa inom området.

 

14 mars 2016