Viktigt att vara kulturellt kompetent inom vården

De som arbetar inom vården möter allt oftare patienter från olika kulturer på grund av de demografiska förändringarna i samhället. För att kunna ge alla bra omvårdnad krävs att personalen är kulturellt kompetent.

Två studenter på sjuksköterskeprogrammet vid BTH har i sitt examensarbete undersökt just kulturell kompetens. Tack vare ett stipendium från Sida kunde de tillbringa två månader i Sydafrika där de intervjuade sydafrikanska sjuksköterskestudenter om hur man ger vård till patienter från olika kulturer.

– Kultur är en stor och viktig del av patienters identitet, men tyvärr en del som ofta glöms bort i sjukvården. Det är viktigt att inte bara sträva efter en personcentrerad omvårdnad utan även en kulturellt kompetent omvårdnad, menar Fanny Lilja och Madelene Tornerhjelm.

Studenternas studie i Sydafrika visar att det finns barriärer som hindrar sjuksköterskor från att ge kulturellt kompetent omvårdnad.

– Det kan till exempel vara då patient och sjukvårdare inte talar samma språk eller då sjuksköterskan inte förstår patientens kulturella bakgrund. Vissa patienter har heller ingen tillit till den västerländska läkekonsten utan de väljer hellre att gå till byns ”doktor” för alternativ behandling. Detta kan påverka den behandling de senare får på sjukhuset, menar Fanny.

Sjuksköterskor idag står inför stora utmaningar i möten med patienter från olika kulturer och många sjuksköterskor saknar en väsentlig kulturell kunskap vilket påverkar vårdens kvalitet.
Fanny och Madelene har dock ett recept på hur vi skulle kunna bli bättre på att möta patienter från olika kulturer.

– Det råder ingen tvekan om att mer utbildning behövs för att sjuksköterskor ska kunna känna sig trygga och säkra inför möten med patienter från olika kulturer. Kulturell kompetens måste bli en del av utbildningen. Det är också viktigt att redan yrkesverksamma sjuksköterskor får fortbildning i kulturell kompetens, menar de.

 

 

 

 

8 november 2018