Dags att söka till höstens specialistutbildningar

BTH erbjuder tre utbildningar som vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill utveckla din kompetens för att kunna arbeta som specialistsjuksköterska. Gör din ansökan senast den 15 mars ifall du vill börja studera till hösten.

Du kan välja mellan tre inriktningar:

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska 75 hp

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre 75 hp

Så här är utbildningarna upplagda
Första terminen läser alla specialistinriktningarna tillsammans. Den andra terminen läser varje inriktning för sig och under den tredje terminen gör du ditt examensarbete. I utbildningen ingår både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Det är viktigt att du som färdig specialistsjuksköterska självständigt – eller i samverkan – kan leda, genomföra och utveckla arbetet inom ditt framtida yrkesområde. Detta tränar du under utbildningen genom problembaserat lärande, PBL, med tillämpning av IT. Det stärker också utvecklingen av din professionella kompetens.

Att söka en specialistutbildning
De tre specialistutbildningarna går att söka på antagning.se från och med 15 februari och sista anmälningsdag är den 15 mars. Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring.
Den 27 mars måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Antagningsbesked och utbildningsstart
Ditt antagningsbesked kommer redan den 12 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet. Utbildningarna startar vecka 36.

 

Välkommen med din ansökan!

22 februari 2019

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×