BTH byggnad

Om BTH

BTH - med tydlig profil

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå, där teknik och IT integreras med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till lösningar på samhällets utmaningar. Verksamheten innehåller tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med näringsliv och samhälle.

BTH erbjuder en studentcentrerad och forskningsanknuten utbildning som ger eftertraktade och nöjda studenter. Studenterna ska bli kreativa, kunniga och självständiga för att bli framgångsrika efter utbildningen.

BTH är ett forskande lärosäte där forskningen är tillämpad, det vill säga den ska söka efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte. Forskningen sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

BTH har en tydlig profil inom IT och hållbarhet med en stark förankring i en innovativ och växande region. Vi står för kvalitet och nytänkande och upplevs som öppet, spännande och kreativt. Vår verksamhet attraherar studenter, företag och organisationer och bidrar till nya investeringar i regionen.

Välkommen till BTH!

Det här är BTH