Om myndigheten

Om myndigheten

Som statlig högskola har Blekinge Tekniska Högskola, BTH, tre huvuduppgifter: att bedriva utbildning, forskning och att samverka med det omgivande samhället.

Högskolan ska dessutom verka för att forskningsresultat kommer till nytta.

Högskolans högsta beslutande instans är styrelsen. Chef för myndigheten är rektor som har det övergripande ansvaret för den dagliga ledningen av högskolan.

Som självständig myndighet styrs BTH av tillämpliga lagar och förordningar, årliga regleringsbrev samt de interna riktlinjer som styrelse och rektor beslutar om.

Regleringsbrevet styr vilken uppgift en statlig myndighet har och vilka medel som står till högskolans förfogande.

Interna styrdokument beslutade av styrelse och rektor beskriver hur högskolan är organiserad, fattar beslut och bedriver verksamheten inom sitt uppdrag.

Regleringsbrev

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Blekinge Tekniska Högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende universitet och högskolor

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×