tre studenter utomhus

Fakta och siffror

Fakta och siffror

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, grundades 1989. Det är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

Siffror om utbildning

  • Cirka 7 200 registrerade studenter, 3 200 helårsstudenter
  • 20 utbildningar på grundnivå
  • 13 utbildningar är på avancerad nivå
  • Ett 15-tal utbildningar på forskarnivå
  • Cirka 100 doktorander
  • Cirka 600 är internationella studenter
  • 36 % av studenterna är kvinnor
  • 64 % av studenterna studerar vid fakulteten för teknikvetenskaper
  • 36 % av studenterna studerar vid fakulteten för datavetenskaper
  • Drygt två tredjedelar av BTH:s verksamhet är utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 

Siffror om forskning

 • 40 professorer
 • I stort sett en tredjedel av BTH:s verksamhet är forskning och forskarutbildning
 • Forskningen vid BTH bedrivs vid två fakulteter och sker inom områdena teknik, IT, samhällsbyggnad, industriell ekonomi samt hälsa och vård.

Personal och omsättning

 • 440 anställda
 • Omsättning på 460 MKr

Årsredovisningar

Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010