tre studenter utomhus

Fakta och siffror

Fakta och siffror

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, grundades 1989. BTH är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

Siffror om utbildning

  • Cirka 5 200 registrerade studenter, 2 700 helårsstudenter
  • 20 utbildningar på grundnivå
  • 11 utbildningar är på avancerad nivå
  • Ett 10-tal utbildningar på forskarnivå
  • Cirka 110 doktorander
  • Cirka 550 är internationella studenter
  • 37 % av studenterna är kvinnor
  • 66 % av studenterna studerar vid fakulteten för teknikvetenskaper
  • 34 % av studenterna studerar vid fakulteten för datavetenskaper
  • Drygt två tredjedelar av BTH:s verksamhet är utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 

 

 

Siffrorna är hämtade från BTH:s årsredovisning 2017.

Siffror om forskning

 • 46 professorer
 • I stort sett en tredjedel av BTH:s verksamhet är forskning och forskarutbildning
 • Forskningen vid BTH bedrivs vid två fakulteter och sker inom områdena teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård.

Personal och omsättning

 • 450 anställda
 • Omsättning på 456 Mkr

Årsredovisningar

Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010