Fakta och siffror

Fakta och siffror

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, grundades 1989. Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus.

Siffror om utbildning

  • Cirka 5 200 registrerade studenter, 2 700 helårsstudenter
  • 20 utbildningar på grundnivå
  • 11 utbildningar är på avancerad nivå
  • Ett 10-tal utbildningar på forskarnivå
  • Cirka 110 doktorander
  • Cirka 550 är internationella studenter
  • 37 % av studenterna är kvinnor
  • 66 % av studenterna studerar vid fakulteten för teknikvetenskaper
  • 34 % av studenterna studerar vid fakulteten för datavetenskaper
  • Drygt två tredjedelar av BTH:s verksamhet är utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 

 

 

Siffrorna är hämtade från BTH:s årsredovisning 2017.

Siffror om forskning

 • 46 professorer
 • I stort sett en tredjedel av BTH:s verksamhet är forskning och forskarutbildning
 • Forskningen vid BTH bedrivs vid två fakulteter och sker inom områdena teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård.

Personal och omsättning

 • 450 anställda
 • Omsättning på 456 Mkr

Årsredovisningar

Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010