Lediga tjänster

Välkommen till oss på BTH!

 

Mats Viberg, rektor

Vi är en av landets tydligast profilerade tekniska högskolor, där IT och innovation för en hållbar framtid står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd.

BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning.

Vår styrka ligger i hur vi arbetar som en liten och självständig högskola. Vi kan och behöver vara öppna för förändringar, snabba i åtgärder, djärva i att bryta mönster och obenägna att klaga på yttre omständigheter. Vi kan inte vila på gamla lagrar utan måste bevisa att en ung högskola med ett strategiskt arbetssätt kan leverera hög kvalitet på forskning och utbildning inom angelägna områden.

För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar.

Låter det som din framtid?

 

Lediga tjänster