bth vinter omgivning

Rektorsrekrytering

Rektorsrekrytering

BTH är inne i processen att rekrytera ny rektor. 

Vi söker dig som vill leda högskolan in i framtiden. Genom att vara en teknisk högskola med fokus på IT och hållbarhet ska BTH göra skillnad och erbjuda en internationell miljö med en öppen atmosfär där nya nätverk skapas, utbildningen är studentnära och forskningen tillämpad. Detta innebär att ditt uppdrag har ett starkt fokus på att stärka och rusta verksamheten i en föränderlig omvärld inför framtidens utmaningar. Att skapa attraktiva kunskapsmiljöer som med hög kvalitet och unicitet lockar både studenter och medarbetare blir en viktig arbetsuppgift för den rektor vi vill rekrytera. Dessutom kommer samverkan och samarbete med det omgivande samhället att stå högt upp på agendan, såväl regionalt och nationellt som internationellt.

Ansökningstiden för tjänsten har gått ut.

Ledigkungörelse

Intervju med Peter Örn, styrelseordförande

Vad är viktigt i rektorsrekryteringen?

Det är viktigt att processen präglas av öppenhet och med möjlighet till förankring, samtidigt som vi måste ha respekt för de sökandes integritet. Hörandet är viktigt eftersom det är en viktig del av underlagen till styrelsens beslut om vilken rektorskandidat som ska föreslås till regeringen.

Det är fortfarande tidigt i processen, men kan du säga något om vilka egenskaper som är önskvärda hos en ny rektor?

Det är betydelsefullt att en rektor har ett autentiskt ledarskap, det vill säga att personen har en mogen ledarstil och är trygg i olika situationer. Humor är också en viktig ingrediens i ett ledarskap. Nuvarande rektor Anders Hederstierna har kombinerat sitt ledarskap med en humoristisk ton, vilket varit värdefullt. En rektor behöver också vara närvarande och tillgänglig, våga lita på andra och delegera.

Hen behöver förstås ha en hög vetenskaplig kompetens och en passion för både utbildning och forskning. Det ska vara någon som verkligen älskar BTH ”in real life” och vill göra sitt bästa. Det är viktigt att det är uppdraget i sig och att utveckla BTH som är det intressanta.

Jag ser gärna att vi får både externa och interna sökande, det är en styrka för en organisation att ha båda delar.

Hur kommer processen med rekryteringen att gå till?

Styrelsen har utsett en beredningsgrupp som består av ett antal representanter från styrelsen, både externa ledamöter och representanter för studenter, lärare och övriga medarbetare. Den har uppdraget att arbeta fram beslutsunderlaget till styrelsen.

Peter Örn

På högskolestyrelsens möte den 19 december kommer beslut att tas om kravprofilen för rektorsuppdraget och i början av januari 2018 publiceras annonsen i ett antal medier. Under april kommer hörandet att äga rum och därefter fattar styrelsen beslut om vem som ska föreslås bli ny rektor till regeringen. Utgångspunkten är att regeringen ska fatta sitt beslut om tillsättning före sommaren.

Hur ser BTH:s utveckling ut under de kommande åren?

Jag tror att BTH kommer att fortsätta utvecklas längs den inslagna vägen mot specialisering och spetskompetens, att ha en nationell och samtidigt stor regional betydelse och att vara ledande internationellt inom några av våra profilområden. Vi kommer att förstärka kopplingen mellan utbildning och forskning ytterligare. Högskolan kommer att ha en stor attraktionskraft både på blivande studenter som vill söka sig hit för sin utbildning och för forskare och lärare som vill utveckla sin undervisning och forskning. Det är dessutom en fantastisk livskvalitet i Blekinge.

Vad kan BTH erbjuda en framtida rektor?

Det är en väldigt viktig fråga som speglar att all rekrytering måste präglas av ömsesidighet. Mitt svar är att BTH är ett lärosäte som vill fortsätta förnyas och utvecklas och här finns möjlighet att få verka i en tät samarbetsmiljö med hängivna studenter och medarbetare. Dessutom har BTH en del fördelar som mindre lärosäte, som exempelvis närhet och närvaro kombinerad med flexibilitet och snabbhet. BTH är ett unikt lärosäte.