Om Blekinge Tekniska Högskola

BTH - med tydlig profil

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå, där teknik och IT integreras med andra ämnen såsom fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till lösningar på samhällets utmaningar. Verksamheten innehåller tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med näringsliv och samhälle.

BTH erbjuder en studentcentrerad och forskningsanknuten utbildning som ger eftertraktade och nöjda studenter. Studenterna ska bli kreativa, kunniga och självständiga för att bli framgångsrika efter utbildningen.

BTH är ett forskande lärosäte där forskningen är tillämpad, det vill säga den ska söka efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte. Forskningen sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

BTH har en tydlig profil inom IT och hållbarhet med en stark förankring i en innovativ och växande region. Vi står för kvalitet och nytänkande och upplevs som öppet, spännande och kreativt. Vår verksamhet attraherar studenter, företag och organisationer och bidrar till nya investeringar i regionen.

Välkommen till BTH!

Koppling till yrkeslivet

Studier vid BTH ska ge studenterna värdefulla kunskaper för deras framtida karriär, samtidigt som de ska få en inspirerande studietid med minnen för livet. På BTH har vi tät kontakt och samverkar med näringsliv och offentlig sektor. Det sker på alla plan, från utbildning på grundnivå till avancerade forskningsprojekt. Våra studenter och forskare deltar aktivt i utvecklingen av det omgivande samhället och BTH har blivit en drivkraft inom IT och telekommunikation i Blekinge.

Vi tar vara på möjligheterna med att vara ett litet lärosäte. Studenterna lär snabbt känna varandra och studiegrupperna är mindre. Det är lätt för studenterna att få kontakt med lärare och annan personal. Det ger en givande, intressant och trygg studiemiljö.

Forskning som löser samhällets utmaningar

BTH har en relativt stor andel forskning, en tredjedel av verksamheten. Forskningen bedrivs vid två fakulteter och sker inom områdena teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård och hålls samman av profilen tillämpad IT, som de närmar sig från olika perspektiv. BTH är världsledande inom åtminstone ett par av sina forskningsområden.

Vi genomför ofta våra forskningsprojekt i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

Det internationella BTH

BTH erbjuder en internationell miljö och en öppen atmosfär med möjlighet att knyta kontakter och bygga nätverk. BTH har avtal med universitet runt om i världen och samarbetar med cirka 70 europeiska partneruniversitet. Internationella studenter och BTH:s personal representerar tillsammans cirka 70 länder.

Det här är BTH

Presentation av BTH (2 min)

Vill du veta mer om Blekinge Tekniska Högskola? Titta på filmen för att lära dig mer om BTH.

En teknisk högskola med fokus på IT och hållbarhet

Vill du läsa mer om BTH? Bläddra i vår broschyr för att hitta mer information om vår utbildning och forskning samt om samverkan.

Bläddra i broschyr