Dekangrupp

Dekangrupp

Dekangruppen är behandlande organ för frågor rörande BTH:s utbildningar på forskarnivå. 

I dekangruppen ingår högskolans dekaner, doktorandrepresentant, studentrepresentant och handläggare.