Fakulteten för datavetenskaper

Fakulteten för datavetenskaper

Vid BTH finns två fakulteter som ansvarar för utbildning, forskning och samverkan inom sina respektive områden.

Varje fakultet leds av en dekan som ansvarar för planering, styrning och kvalitetssäkring av BTH:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå och av forskning och utbildning på forskarnivå. Dekanerna har inom ramen för en rekryteringskommitté även det övergripande beredningsansvaret för rekryteringen av lärare till högskolan.

Vid fakulteten för datavetenskaper finns följande institutioner:

Institutionen datavetenskap
Institutionen för programvaruteknik
Institutionen för teknik och estetik

Lars Lundberg, dekan, fotoDekan: professor Lars Lundberg
E-post: lars.lundberg@bth.se
Telefon: 0455-38 58 33

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×