bth byggnad

Institutionen för datalogi och datorsystemteknik, DIDD

Institutionen för datalogi och datorsystemteknik, DIDD

Institutionen för datalogi och datorsystemteknik  är en av fyra institutioner vid fakulteten för datavetenskaper.

Har du några frågor kan du kontakta Lars Lundberg, prefekt eller  Eva-Lotta Runesson, institutionskoordinator.

Vill du besöka oss hittar du oss på plan 3 i hus J på Campus Gräsvik.

Forskning

Forskningen omfattar både praktiska och teoretiska aspekter på databehandling med tillämpningar samt införandet av olika sådana system.

Forskningen är inriktad på flera områden:

”Data science”
Inom området ”data science” studerar och utvecklar vi metoder och tekniker för att samla in, lagra, bearbeta och analysera data samt hur data kan användas för till exempel prediktering, klassificering och mönsterigenkänning.

Forskningen vi bedriver sker främst inom maskininlärning, informationsutvinning, ”big data”, planering och schemaläggning samt optimering. Metoderna som vi utvecklar kan användas inom flera områden till exempel beslutsstödsystem, bildanalys, analys av historiska dokument, hälso- och sjukvård, transport och logistik samt anomali- och intrångsdetektering.

Parallella datorsystem
Inom området studerar vi datorsystem som innehåller många beräkningsenheter (processorer), till exempel ”multicore”-system, distribuerade system, molnbaserade system, grafikprocessorer samt olika typer av heterogena system. Vi tittar på hur metoder och tekniker för design, implementation och analys av parallella datorsystem ska utformas för att uppfylla kraven på korrekthet, prestanda, robusthet, skalbarhet, resursutnyttjande och energiförbrukning.

Forskarna studerar både hårdvaruaspekter, systemprogramvara och applikationsprogramvara samt interaktionen mellan hårdvara och mjukvara. Tillämpningarna är främst algoritmer och metoder från ”data science”- området, till exempel algoritmer för maskininlärning, informationsutvinning, mönsterigenkänning, och storskalig data- och bildanalys.

För mer information följ länkarna nedan till projekten eller till forskningssidan för institution. Här presenteras mer om vilken forsknings som görs på institutionen.

Pågående projekt

Konferenser  vilka anordnas av DIDD under 2017

Utbildning

Institutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och kurser inom följande områden.

Kurser

  • Datorsystem
  • Kommunikationssystem
  • Programmering, algoritmer
  • Databasteknik och webb
  • Maskininlärning
  • Säkerhet

Pågående projekt

  • ZUT