Institutionen för datalogi och datorsystemteknik, DIDD

Institutionen för datalogi och datorsystemteknik, DIDD

Institutionen för datalogi och datorsystemteknik (DIDD) är en av fyra institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. Institutionen har 42 anställda (augusti 2018), varav 7 är professorer, 2 docenter, 7 lektorer, 3 biträdande lektorer, 9 doktorander, 12 adjunkter, 1 projektassistent samt institutionskoordinatorn.

All forskning som utförs inom avdelningen är tillämpad, vilket ligger i linje med BTH:s strategi. Forskning bedrivs inom följande forskningsområden vid DIDD:

  • Artificiell intelligens och maskininlärning
  • Cloud Computing & distribuerade system
  • Data Science
  • Kryptografi och datorsäkerhet
  • Beslutsstödsystem och automation
  • Prestandaoptimering och parallella datorsystem

I vår grundutbildning undervisar vi kurser i bl. a. datorsystem, kommunikationssystem, programmering och algoritmer, databaser, webb, maskininlärning och säkerhet.

I filmen nedan berättar vi om vårt nya civilingenjörsprogram som startar ht 2019.

Detaljerad information om våra kurser finns på utbildningssidan. Om du letar efter en kursplan för en av våra kurser hittar du den med hjälp av KursInfo.

Prefekten för Institutionen för datalogi och datorsystemteknik (DIDD) är professor Lars Lundberg. Institutionskoordinatorn är Eva-Lotta Runesson.

Du hittar institutionen i byggnad H och J på Campus Gräsvik, Karlskrona och i Karlshamn.

Forskning

För mer information följ länkarna nedan till projekten eller till forskningssidan för institution. Här presenteras mer om vilken forsknings som görs på institutionen.

Pågående projekt

Avslutade projekt

Konferenser  vilka anordnas av DIDD 

De senast inlagda publikationerna med anknytning till institutionen  i DiVA hittar ni här

Utbildning

 

Institutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och kurser inom följande områden.

Pågående projekt

  • ZUT