Institutionen för kreativa teknologier, DIKR

Institutionen för kreativa teknologier, DIKR

Institutionen för kreativa teknologier  är en av fyra institutioner vid fakulteten för datavetenskaper.

Har du några frågor så kan du kontakta Veronica Sundstedt, prefekt eller Maria Lillqvist, institutionskoordinator.

Vill du besöka oss så hittar du oss på plan 3 i hus J, Campus Gräsvik.

Personal

DIKR har idag ca 20 anställda som består av professorer, lärare/forskare, doktorander och administrativ personal.

Personal vid institutionen.

Forskning

Datavetenskap med fokus på grafik-, visualiserings- och interaktionstekniker

Institutionen för kreativa teknologier (DIKR) har ett fokus på visuell och interaktiv datavetenskap vilket inkluderar discipliner såsom datorgrafik, visualisering, spelteknik och datoranvändning där människan står i centrum.

En snabbt växande utmaning är insamling, bearbetning, analys och lämplig visualisering av data. Andra relevanta och centrala utmaningar inkluderar hur människor, på effektivt sätt, interagerar med datorer och hur förvärvade kunskaper kan integreras i design- och utvecklingsprocesser av nya tekniska lösningar.

Exempel på applikationsområden inom grafik-, visualiserings- och interaktionstekniker är vetenskap, teknik, multimedia för mobila enheter, underhållning, infotainment, hälsa, offentlig sektor, etc.

Vår forskning sker i huvudsak inom följande områden:

Datorgrafik och visualisering
Modellering, animering, rendering, virtuell verklighet (VR), utökad verklighet (AR), analys och behandling av bild- och videodata samt effektiv visualisering och kommunikation av 2D- och 3D-data.

Digital spelutveckling
Spelutvecklingsprocesser, nya interaktionstekniker (biofeedback) för spel, serious games samt spel för underhållning

Metoder och tekniker för människa-dator-system
Människa-datorinteraktion, interaktionsdesign, visuell perception, användarstudier och ögonstyrnings- och ögonspårningstekniker.

Utbildning

Institutionens forskare och lärare är engagerade inom utbildningsprogram och fristående kurser på civilingenjörs-, master-, och kandidatnivå.