BTH byggnad

Institutionen för kreativa teknologier, DIKR

Institutionen för kreativa teknologier, DIKR

Institutionen för kreativa teknologier  är en av fem institutioner vid fakulteten för datavetenskaper.

Har du några frågor så kan du kontakta Veronica Sundstedt, prefekt eller Maria Lillqvist, institutionskoordinator.

Vill du besöka oss så hittar du oss på plan 3 i hus J, Campus Gräsvik.

Forskning

Forskningen har fokus på visuell och interaktiv datavetenskap, till exempel datorgrafik, visualisering, spelteknik och datoranvändning där människan står i centrum.

Ett område som innebär en särskild utmaning inom forskningen är det snabbt växande behovet insamling, bearbetning, analys och lämplig visualisering av data. En annan och viktig utmaning för forskarna är hur människor kan interagera med datorer på ett effektivt sätt och hur dessa kunskaper kan tas med i design- och utvecklingsprocesser då nya tekniska lösningar utvecklas. Resultaten av forskningen kan användas inom vitt skilda användningsområden – allt från vetenskap och teknik till underhållning, hälsa, offentlig sektor med flera.

Forskningen sker i huvudsak inom följande tre områden:

Datorgrafik och visualisering
Inom området fokuserar forskarna på modellering, animering, rendering, ”virtual reality”, bildbehandling och lämplig visualisering och kommunikation av 2D- och 3D-data.

Digital spelutveckling
Inom detta område fokuserar vi på spelutvecklingsprocesser, nya interaktionstekniker (biofeedback) för spel, ”serious games” samt spel för underhållning.

Metoder och tekniker för människa–datorsystem
Inom området studerar forskarna människa–datorinteraktion, interaktionsdesign, användarstudier och ögonstyrnings- och ögonspårningstekniker.

Utbildning

Instutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och fristående kurser.