Fakulteten för teknikvetenskaper

Fakulteten för teknikvetenskaper

Vid BTH finns två fakulteter som ansvarar för utbildning, forskning och samverkan inom sina respektive områden.

Varje fakultet leds av en dekan som ansvarar för planering, styrning och kvalitetssäkring av BTH:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå och av forskning och utbildning på forskarnivå. Dekanerna har inom ramen för en rekryteringskommitté även det övergripande beredningsansvaret för rekryteringen av lärare till högskolan.