Filosofie kandidatarbeten inom omvårdnad

Examensarbeten inom omvårdnad

I slutet av maj kommer studenterna i termin fem på sjuksköterskeprogrammet att diskutera sina examensarbeten vid seminarier. Nytt för i år är att de genomförs digitalt, vilket samtidigt innebär att de blir öppna för allmänheten.

Sjuksköterskans profession vilar på akademiska grund. Den 27–29 maj kommer sjuksköterskestudenter i termin 5 att diskutera sina filosofie kandidatexamensarbeten vid seminarier som i år är tillgängliga via Zoom och därmed också blir öppna för allmänheten.

 

E-spikning av examensarbeten

Den 20 – 22 maj 2020 offentliggörs filosofie kandidatexamensarbeten genom en e-Spikning, vilket möjliggör nedladdning av examensarbetena inför respektive seminarium. 

Med start den 20 maj kommer examensarbeten att finnas tillgängliga för nedladdning, sorterade per seminariegrupp. Examensarbeten för kandidat har vid spikning preliminära resultat.

Klicka här för att komma till e-Spikning av examensarbeten

Om examensarbete istället önskas via e-post kontakta kursansvarig johanna.noren.jonasson@bth.se.

 

Seminarier

Tid: 27 maj 2020-29 maj 2020 (heldagar)
Plats: via Zoom/BTH Campus Gräsvik

Institutionen för hälsa bjuder in till filosofie kandidatseminarier när sjuksköterskestudenterna försvarar sina examensarbeten i omvårdnad.

Seminarierna är öppna för alla intresserade och genomförs 27–29 maj 2020. Samtliga seminarium sker över digital länk/Zoom och finns presenterat i en seminarieordning.

Offentliggörande av examensarbetena sker genom e-Spikning den 20–22 maj 2020, vilket möjliggör nedladdning av examensarbetena inför seminarierna.

Seminarieordning

Seminarieordningen inklusive länkar till Zoom publiceras den 22 maj på nedan länk.  

I seminarieordningen presenteras respondenter (författare), opponenter (granskare) samt titel och metod för respektive examensarbete.

Klicka här för att komma till seminarieordningen