E-spikning av examensarbeten inom omvårdnad

E-spikning av examensarbeten inom omvårdnad

Den 20 – 22 maj 2020 offentliggörs filosofie kandidatexamensarbeten genom en e-Spikning, vilket möjliggör nedladdning av examensarbetena inför respektive seminarium.

Examensarbeten kommer löpande att publiceras på denna sida med start den 20 maj. Samtliga examensarbeten kommer vara tillgängliga för nedladdning och sorterade per seminariegrupp.

Examensarbeten för kandidat har vid spikning preliminära resultat.

Om examensarbete istället önskas via e-post kontakta kursansvarig johanna.noren.jonasson@bth.se.