Matematikaktiviteter

BTH - med fokus på matematisk problemlösning

Utvecklingen av kreativa matematiska lösningsstrategier står i fokus för flera av de matematikaktiviteter som erbjuds vid BTH. Syftet är att genom utmanande problemlösning få elever och studenter att träna på generella arbets- och förhållningssätt som är hållbara och värdefulla för fortsatta (matematik)studier.


Linda Mattsson, lektor i matematik med en grupp unga elever under Möjligheternas dag.

Särskilt matematikbegåvade och matematikintresserade elever (åk F-7) välkomnas varje år till Möjligheternas dag för att tillsammans med likasinnade grotta ned sig i lekfulla och spännande matematikaktiviteter. I samarbete med Ehrensvärdska gymnasiet bedriver också BTH, sedan flera år tillbaka i tiden, kontinuerlig och utmanande matematikundervisning för särskilt matematikbegåvade och matematikintresserade högstadie- och gymnasieelever.

Varje vecka välkomnas kommunens högstadieelever att, under ordinarie skoltid, delta i avancerad matematisk problemlösning fristående från gymnasiets kursplaner. Vidare har BTH ett nära samarbete med gymnasieskolans spetsutbildning i matematik – Leonardo, inte minst genom samläsning av matematikkurser på högskolenivå. Här möts civilingenjörsstudenter och gymnasieelever exempelvis i en specialutformad kurs i matematisk problemlösning.

Genom övnings- och examinationsuppgifter som kräver kreativa matematiska lösningsstrategier tvingas studenter att fokusera på de matematiska komponenternas grunder vilket möjliggör utveckling av högre matematiska kompetenser. Vidare skapar kursupplägget förutsättningar för utveckling av personliga och professionella förmågor väsentliga för lärande i ingenjörers tillämpningsämnen och utövande av framtida yrkesroll.

I samarbete med Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs universitet, driver också BTH den nationella nätportalen Mattetalanger, vilken är en resurssida för lärare i deras utveckling av undervisning för särskilt matematikbegåvade och matematikintresserade elever. Mattetalanger har även samlat mängder av matematikaktiviteter, forskning inom särskild begåvning och exempel på praktiknära aktiviteter, vilka även riktar sig till elever och föräldrar.

kontakt

Linda Mattsson
linda.mattsson@bth.se
Universitetslektor matematik

Robert Nyqvist
robert.nyqvist@bth.se
Universitetslektor matematik

Malin Bernelf
malin.bernelf@bth.se
Universitetsadjunkt matematik