Institutionen för tillämpad signalbehandling, TISB

Institutionen för tillämpad signalbehandling, TISB

Institutionen för tillämpad signalbehandling är en av sju institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Tillämpad signalbehandling är ett av de mest framgångsrika forskningsområdena vid BTH. De 20 år av teoretiska och praktiska erfarenheter som gruppen har bidrar till nya insikter inom den internationella forskningen samt till nya lösningar inom industrin världen över. Våra kunskaper inom tillämpad signalbehandling har resulterat i cirka 25 patentfamiljer och ett hundratal uppföljningspatent.

Personal

Prefekt: Sven Johansson
Institutionskoordinator: Lena Brandt Gustafsson

Personal vid institutionen.

Forskning

Tillämpad signalbehandling är ett av de mest framgångsrika forskningsområdena vid BTH.

Vår 20 år långa teoretiska och praktiska erfarenhet av forskning inom området har bidragit till nya insikter inom den internationella forskningen samt till nya lösningar inom industrin världen över. Våra kunskaper inom tillämpad signalbehandling har resulterat i cirka 25 patentfamiljer och ett hundratal uppföljningspatent.

Forskningen sker vanligen i nära samarbete med industrin. Genom att brygga kunskap från forskningsvärlden med vår långa erfarenhet av industrisamarbete skapas nya innovativa lösningar.

Vårt forskningsfokus är mot framtida innovationer för hållbar utveckling av människors hälsa, hem- och arbetsmiljö, produktivitet, produktionskostnader, etc. Vi löser ”riktiga problem på riktigt” i samarbete med näringsliv, institut och offentliga sektor.

Tillämpad signalbehandling är ett mycket brett område vilket även inkluderar systemteknik och mekatronik.

Idag bedrivs forskning inom bland annat:

• Buller- och vibrationskontroll
• Mönsterigenkänning och klassificering
• Tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll
• Reglerteknik
• Förbättrad taluppfattning
• Akustiska mätmetoder
• Ljud- och vibrationsanalys samt strukturdynamik
• Distanslaboratorier med fjärrstyrning och fjärrövervakning
• Bildbehandling – förstärkning och mätning av bild- och videokvalitet

 

Utbildning

Institutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och fristående kurser.

Fristående kurser inom Elektroteknik vårterminen 2019

Samverkan

Institutionens forskare och lärare är engagerade i olika samverkansprojekt.

EU-projekt