Diagnos på distans

Diagnos på distans - 'online engineering' på mastersnivå

Vad är Diagnos på distans – online engeneering?

”Online Engineering” kan beskrivas som metoder för att styra och övervaka fysisk utrustning på distans över Internet. Vid BTH finns unik expertkompetens som i generella termer kombinerar metoder att styra och övervaka fysisk utrustning på distans över Internet (virtuell och reell verklighet i förening) med diagnostik med hjälp av ljud och vibration. Även övervakning av hälsotillstånd hos personer med särskilda sjukdomar och behov kan ske på distans.

Kurser inom Diagnos på distans

BTH erbjuder ett antal kurser inom Diagnos på distans, alla ges på distans och deltid. Du kan med andra ord jobba samtidigt som du pluggar.

Undervisningen är upplagd enligt modellen flippat klassrum där du aktivt arbetar med kursinnehållet innan du träffar läraren on-line. On-lineaktiviteterna spelas in så du kan ta del av dessa när det passar dig bäst. Ofta är uppgifterna i kurserna kopplade till praktiska och verkliga problem som kan finnas i en verksamhet. När det är möjligt ingår det även laborationer on-line.

Alla kurser är utvecklade i samråd med företag.

Läs mer om kurserna via länkarna nedan.

 

Fristående kurser HT17

Analys och modellering av elektrotekniska system, 3 högskolepoäng

Modellering 1, 3 högskolepoäng

 

Kurspaket HT17/VT18

Analys och modellering av elektrotekniska system för systemövervakning, 12 högskolepoäng