Gemensamt verksamhetsstöd inklusive bibliotek

Gemensamt verksamhetsstöd inklusive bibliotek

Inom det gemensamma verksamhetsstödet finns övergripande administrations- och servicefunktioner vid Blekinge Tekniska Högskola.

 

Avdelningen för utbildningsstöd

Avdelningen för utbildningsstöd hittar du på plan 2 i hus J på Campus Gräsvik.

Jenny Welander
Studieadministrativ chef
0455-385092
jenny.welander@bth.se

 

Biblioteket

Biblioteket hittar du på plan 1 och 2 i hus H på Campus Gräsvik.

Lasse Bourelius
Bibliotekschef
0455-385006
lasse.bourelius@bth.se

 

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen hittar du på plan 4 i hus J på Campus Gräsvik.

Henrik Larsson
Ekonomichef
0455-385501
henrik.larsson@bth.se

 

IT-och serviceavdelningen

IT-personal hittar du på plan 4 i hus J och servicepersonal hittar du i hus A på Campus Gräsvik.

Johan Nordgren
IT-chef
0455-385105
johan.nordgren@bth.se

 

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen hittar du på plan 2 i hus J på Campus Gräsvik.

Anna Persson
Kommunikationschef
0455-385008
anna.persson@bth.se

 

HR-avdelningen

HR-avdelningen hittar du på plan 4 i hus J på Campus Gräsvik.

Fredrik Sjöström
HR-chef
0455-38 50 07​​
fredrik.sjostrom@bth.se

 

Studerandeavdelningen

Studerandeavdelningen hittar du på plan 2 i hus J på Campus Gräsvik.

Björn Leijonbielke
Chef för studerandeavdelningen
0455-385608
bjorn.leijonbielke@bth.se

 

All personal