Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

BTH arbetar för att på olika sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling

Högskolans uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den ska stimulera engagemang i samhällsfrågor och sprida kunskap genom utbildning, forskning och innovation. Verksamheten ska bedrivas resurseffektivt och miljömedvetet. I miljöarbetet ska BTH arbeta på ett systematiskt sätt i ett miljöledningssystem som omfattar hela högskolans verksamhet.