omgivning bth

Högskoleservice

Enheten för högskoleservice

Högskoleservice​ har uppdraget att granska och registrera ansökningar från sökande till högre utbildning till samtliga lärosäten i Sverige.

För mer information kontakta de ansvariga för verksamheten:

Åsa Robertsson
asa.robertsson@bth.se
Telefon: 0455-38 56 22

Ingvor Persson
ingvor.persson@bth.se
Telefon: 0455-38 56 19